חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

Parts of a Tree: Level 3

Parts of a Tree: Level 3

What are the parts of a tree?

כיתות:
זחט

Trees

Trees

Learn a famous poem about trees.

כיתות:
זחט
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: