חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

תהליכים חיצוניים בכדור הארץ

תהליכים חיצוניים בכדור הארץ חזרה
1 שטפון! שטפון! 2 כוחות טבע 3 סוגי בליה 4 בליה - סחיפה - השקעה 5 תהליכי בליה - תרשים 6 תהליכי הסעה 7 עוצמת הטבע ועוצמת האדם

שטפון! שטפון!

שאלה 1

לפניכם תמונה הלקוחה מתוך סרטון באתר EduTube. לחצו על הקישור בתחתית התמונה כדי לצפות בסרטון באתר. השיבו על השאלות המופיעות במהלך הסרטון.