חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

כותבים בדימויים

כותבים בדימויים חזרה
1 כניסה ליחידה 2 אני כמו 3 דימויים בעקבות תמונות 4 דימוי

כניסה ליחידה

הכירו את עולם הדימויים דרך כתיבת שירים.

 

דפי היחידה


  • אני כמו: נתחיל בכתיבה על עצמנו בעזרת דימוי – בפעילות הזאת עלינו להפעיל את הדמיון ולהגיע בעזרתו רחוק ככל האפשר.

 

  • דימויים בעקבות תמונות: לפעמים תמונות מעוררות את דמיוננו ומעשירות את הכתיבה. בפעילות הזאת נכתוב שירים עם דימויים בעזרת תצלומים צבעוניים.

 

  • דימוי: אחרי שנתנסה בכתיבת שירים עם דימויים נקרא שירים של משוררים מוכרים ונראה איך השתמשו בדימויים ביצירות שלהם.

קדימה לכתיבה...