חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

אופק: הסיפור ופעילויות בעקבותיו

אופק: הסיפור ופעילויות בעקבותיו

כותבים ויוצרים בעקבות הסיפור "אופק" מאת בנימין תמוז

כיתות:
ח
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: