חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

ניקיון וגהות (היגיינה)

ניקיון וגהות (היגיינה)

מה עושים חכמים בבית המרחץ הרומי?

כיתות:
זחט

עולם בר קיימא

עולם בר קיימא

עולם בר קיימא

כיתות:
ט

תקנות יהושע בן נון

תקנות יהושע בן נון

תקנות יהושע בן נון

כיתות:
ט

אחריות לנזקים ברשות-הרבים

אחריות לנזקים ברשות-הרבים

רוצים לדעת מהו נזק ברשות הרבים במשנה ובתלמוד?

כיתות:
ט
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: