חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

משחקים מההגדה

משחקים מההגדה

הגדה של פסח

כיתות:
זח
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: