חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

סרטון רבי אבא ורבי ירמיה

סרטון רבי אבא ורבי ירמיה

מה קורה כששני חכמים מהתלמוד רבים? צפו בסרטון, ותראו.

כיתות:
זחט
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: