חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

טו בשבט - האדם או העולם? מי צודק?

טו בשבט - האדם או העולם? מי צודק?

הפעילות נכתבה על ידי יואל גירון.

כיתות:
ח
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: