חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

מדרגות אל המשוואה

מדרגות אל המשוואה

חישוב משוואת הישר על פי שתי נקודות.

כיתות:
זח

נחשב שיפועים ללא שריג

נחשב שיפועים ללא שריג

חישוב שיפוע ישר בעזרת שתי נקודות השייכות לו.

כיתות:
זח

משחקי תרגול פונקציה קווית

משחקי תרגול פונקציה קווית

יחידת משחקים לתרגול נושא הפונקציה הקוית.

כיתות:
זח
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: