חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

קשרים במעגל והעיגול

קשרים במעגל והעיגול חזרה
קשרים במעגל והעיגול 1 מה הקשר? קוטר והיקף המעגל 2 מה הקשר? שטח והיקף של עיגול

מה הקשר? קוטר והיקף המעגל

לפניכם מעגל עם רדיוס r ומרכז בנקודה o.

הקו הכחול שמתחת למעגל מייצג את קוטר המעגל.

הקו האדום שמתחת למעגל מייצג את היקף המעגל.

על ידי הזזת הנקודה A תוכלו לשנות את גודלו של הרדיוס (בכך ישתנו גם קוטר המעגל והיקפו).

1.

הזיזו את נקודה A ובדקו מהם הקשרים המתקיימים בין קוטר המעגל להיקפו.

בחרו את ההיגד הנכון מתוך הרשימה הבאה:


2.

כאשר קוטר המעגל שווה ל- 3 ס"מ, היקף המעגל שווה ל- 9.42 ס"מ.

המנה:  שווה בערך ל- 3.14.

 

בדקו ערכים של קטרים נוספים. האם היחס הוא תמיד מספר הקרוב ל-3.14?


היחס הזה הוא תמיד מספר קבוע, הוא קרוב בערכו ל-3.14 והוא נקרא פאי.
3.

לפניכם כמה הצעות לחישוב היקף המעגל. בחרו את הנוסחה הנכונה.


4.

 

כאשר קוטר המעגל שווה ל- 2 ס"מ, היקף המעגל שווה ל:

              

חשבו באופן דומה וסמנו את כל ההיגדים הנכונים :


בדקו את תשובותיכם על ידי היישומון.