חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

סדר פעולות חשבון

סדר פעולות חשבון

היחידה מתרגלת את הנושא ברמות שונות.

כיתות:
ז
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: