חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

יריחו העיר הקדומה בעולם

יריחו העיר הקדומה בעולם

מה ייחודה של יריחו? עמוד 37, יהושע ו,26

כיתות:
ח

מדריך למורה ספר יהושע

מדריך למורה ספר יהושע

תכנית תמ"ר

כיתות:
זחט
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: