חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

ירושלים שמתחת לפני השטח

ירושלים שמתחת לפני השטח

בתוך "סיפורה של ירושלים בתנ"ך"

כיתות:
ט

מדריך למורה שמואל ב'

מדריך למורה שמואל ב'

תכנית תמ"ר

כיתות:
זחט
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: