חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

דוד המלך אומץ פיתוי ותהילה

דוד המלך אומץ פיתוי ותהילה

כיצד הפך דוד מרועה צאן פשוט למלך ישראל?

כיתות:
ח
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: