חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות
כניסה

התנ"ך בשיר וזמר

התנ

איך השפיע התנ"ך על עולם הזמר?

כיתות:
זט
פעילויות לפי תוכנית לימודים
פעילויות שנוצרו על ידי מורים
הפעילויות שלי

חיפוש יחידות לימוד לפי תוכנית הלימודים: